Index

At tro på at tro                     Bjarne Nørretranders

The Lieutenant                    Kate Grenville

Jesusevangeliet                   José Saramago

Salka Valka                          Haldor Laxness

Kære hr. Gud! Det er ANNA   Fynn

Tor Nørretranders "At tro på at tro"

3. juni 2014
Denne bog fortjener at komme her på siden,
Jeg må sige, at det har været en aha-oplevelse for mig at læse den.
Nørretranders formulerer sig klart og forståeligt for menigkvinde/mand.
Han er en gudbenådet videnskabsformidler. Dette er selvfølgelig ikke videnskab, men det klare overblik forlader ham ikke.

Om kapitlet Kætteri.
Og først nu (til Margrethes store undren), hvor denne ateist fortæller alle os almindelige mennesker det i et sprog, som vi kan forstå, begriber i det mindste jeg, hvor epokegørende fundet af Thomas-evangeliet har været. At dette ikke allerede har fået sin plads i bibelen og derved større indflydelse blandt kristne, viser desværre kun alt for tydeligt, hvor kirkens embedsmænd klamrer sig til magten. Dette apokryfe evangelium fortæller os, at "Gudsriget er inde i os mennesker, mellem os og i verden omkring os, som vi kan se den. Gudsriget er ikke fjernt og uopnåeligt; vi er alle Guds børn" (TN 139)
Det betyder også, at man ikke skal tro på bibelens ammestuehistorier om jomfrufødsel, himmelfart og Jesu guddommelighed for at være ægte kristen.
Måske ikke noget under, at den amerikanske buddhist Roshi, der oprindelig hed Richard Baker, har sagt: "Havde jeg kendt Thomasevangeliet, havde jeg ikke været nødt til at blive buddhist" (141)
Et par citater: Om Nag Hammadi-skrifterne i øvrigt
"Der rummes her en holdning, som indtil nu kun har været kendt gennem opfattelsen hos de nærsynede kætter-jægere, der kun har citeret dem for at tilbagevise dem eller håne dem" (chefredaktøren af den engelske oversættelse af skrifterne, James Robinson) (s. 143)
Kirkehistoriker P.G. Lindhardt "Opstandelsestro er ikke andet ellere mere end gudstro, er aldrig fremtidshåb, aldrig udødelighedshåb, aldrig gensynsforventninger" (144) og "Jeg skal ikke berøve nogen troen på et liv efter døden, men blot sige, at evigt liv er nutid og ikke fremtid, og at fremtidsdrømme ikke er kristendom" (145)
Kierkegaard i "Øjeblikket": "I den pragtfulde Domkirke fremtræder den højvelbårne højærværdige Geheime-General-Ober-Hof-Prædikant . . . - og der er Ingen, der leer" (148)
TN: "Går det bare altid sådan, at en oprindelig religionsstifters klare og lysende formulering af den almenmenneskelige egenskab at tro, lynhurtigt forfalder til tekstlig dogmatik, som ikke længere kan betvivles, mens det aldeles er glemt hvilken levende tro, der var udgangspunktet? Skal der være en "kløft mellem religionsstifteren og det, religionen bliver til" "(149)
Spinoza, min yndlingsfilosof, nævnes også nogle steder for sin panteisme. (Måske er jeg panteist?)
Allerede i kapitlet Yderlighed fortælles om Charles Eliot, som talte om "fremtidens religion". "Den vil ikke først og fremmest beskæftige sig med sorg og død, men med glæde og liv. Den vil ikke væres så optaget af redegøre for det onde og det grimme i verden, som for at fortolke det gode og smukke."
Eliot mente, at "den fremtidige religion kun ville have èt bud: "KÆRLIGHEDEN TIL GUD, UDTRYKT GENNEM DETTE AT TJENE ANDRE MENNESKER. INGEN KIRKE, INGEN LÆRESÆTNINGER, INGEN TILBEDELSE, INGEN SATAN, INTET MONOPOL PÅ VIDEN. KUN KÆRLIGHED TIL GUD OG MENNESKER.
Fra kapitlet om Sameksistens:
"Bohr kendte tydeligvis bedre end mange den uformulerbare religiøse undertone i livet" (David Favrholdt, s. 166)
"Man kan ikke bevise Guds eksistens, men ej heller, at Gud ikke eksisterer" (169)
Og her er en formaning "Ateister, humanister og andre ikke-troende bør således holde op med at argumentere mod religion og holde op med at argumentere imod forestillinger om Gud" (174) "Tilsvarende kan vi sige, at den påståeligt afklarede ateisme, der ved, at der hverken findes Gud eller spøgelser, også med sin skingerhed er absurd nok til at kvalificere sig til at blive regnet som en bestemt religion" (s. 203)
Her er en virkelig perle: "Man kan sige, at religionerne ikke gør andet, end det de er nødt til, fordi det er deres logik som trossystemer: Kristendommen er nødt til at ofre det guddommelige i mennesket; buddhismen er nødt til at ofre egoets handlekraft; islam er nødt til at ofre respekten for de vantro, der ikke følger koranen; jødedommen er nødt til at bekæmpe andre folkeslag. . .det er selve disse religioners inderste identitet, det, de går ud på, hvor skrækkeligt det end kan synes at være - og er" (s. 199)
Og "Som fysikeren Fred Alan Wolf har repliceret Shakespeares Hamlet: "At være eller ikke være. Det er ikke sspørgsmålet. Det er svaret" (s.222)

Spørgsmålet om det ondes problem ofrer TN ikke mange linjer på, men det er jo også fuldstændigt uforklarligt. Det optager mig særdeles meget, og er i hvert fald grunden til, at jeg ikke kan tro på en personlig Gud!

Men,Tænk, at nogle mennesker studerer og tænker så meget, og at de er så gode til at formidle det i et letforståeligt sprog. Det er en stor gave at støde på dem.
Tak til Tor!

(læst sommeren 2014)

The Lieutenant af Kate Grenville

🙂Igen har jeg været usandsynlig heldig, at falde over en dejlig og tankevækkende bog, jeg aldrig har hørt om eller fået anbefalet.
Jeg har læst den på engelsk og skulle heldigvis kun slå få ord op.
Sproget er meget smukt. Beskrivelsen af denne engelske, sære, men højtbegavede officers liv og oplevelser i det fremmede og uberørte Australien, er meget indfølt og bedst af alt baseret på en rigtig historie. Han er uddannet astronom
Senere tilføjer jeg et kort resumé.
KG, som er meget skattet i sit hjemland, Australien, har vundet 2 priser for tidligere bøger. Hun burde få en pris for denne også. Den ville egne sig som film, så den undgår næppe den skæbne.
Der er næsten for mange steder, jeg kunne citere.
s. 280 "It was the smiplest thing in the world. If an action was wrong, it did not matter whether it succeeded or not. og how many clever steps you took to make sure it failed. If you were part of such an act, you were part of its wrong."
s. 287 "(The stars) were still there, hanging in their appointed places, Thw earth would turn forever and sunset would follow sunrise into eternity, and the glory of the stars would blaze out whether or not anyone saw them"
s. 291 ". . .The exquisite instruments af astronomy could add new stars to the sum of the world's knowledge, but ittook" a soul to wonder at the beauty of those already discovered."
300 "They (Rigel and Betelgeuze) had been there since the beginning. Whatever the beginning was."

Bogen er baseret på virkelige begivenheder,
nemlig et usædvanligt venskab mellem en engelsk officer (William Dawes) og en indfødt pige (Patyegarang). Hans egentlige mission var at bygge et observatorium. Han udførte talrige andre bedrifter. Han arbejdede senere for slavernes frigivelse i Sierra Leone.
Læs bogen!
Læst maj 2014

 

 

Jesusevangeliet af José Saramago

Måske skal man være vokset op i et indremissionsk miljø,  eller et andet . . .  tilsvarende . . .for at få det fulde udbytte af en bog som denne.
Handlingen fortælles i Saramagos helt specielle skrivemåde, som er meget charmerende.
Jeg kan godt lide Saramagos til holdning kvinder.
De hændelser han digter og de synepunkter han gør sig til talsmand for, kan overføres direkte til nutiden.

Jeg er nået ½vejs, men vil allerede  komme med nogle citater:
. . .den slags rammende bemærkninger, der er så forbilledlige i indhold og ordvalg, at den for all fremtid vil blive citeret ordret, eller omvendt noget så tilpas dunkelt eller tvetydigt, at det skulle blive morgendagens livret for lærde og andre kyndige. (s. 25)
"hun medbragte også en kurv, hvori hun samlede . . . tidsler og andre tornede vækster, . .  som var noget af det bedste, Gud havde opfundet til at tænde bål og flette tornekroner af" s. 25
". . .sandt nok holdt Gud Job skadesløs og gengav ham i dobbelt mål det han havde taget fra ham, men andre om hvem der ikke er skrevet bøger har fået frataget alt uden at få noget igen. . . " (114)
". . . jævnfør det bundretfærdige direkte proportionalitetsprincip, der tilsiger at den som meget haver skal meget gives. . . (167)
"...og lod den arme dreng i stikken under den vældige himmel og omgivet af bjerge, det uendelige univers blottet for moralsk mening, befolket af stjerner, tyveknægte og korsfæstere." (167)
". . .fik han den tanke, at mennesket er et simpelt legetøj i Guds hænder, evigt henvist til at være Gud til velbehag, hvad enten han i alt tror at adlyde eller trodse ham." (186)
". . .for Herrens engle synger Herrens pris hvert minut døgnet rundt, de er ikke som menneskene, der kun gør det af pligt ved foreskrevne lejligheder  . . ." (196)

SALKA VALKA af Haldor Laxness

 

Måske skal jeg købe bogen selv.
Det ville være en oplagt måde at bruge 500 kr i julegave på.

Der er så mange herlige citater, men de kommer senere
Foreløbig har jeg sat et udpluk af en anmeldelse ind her.

Den er stykket sammen af 2 scanninger på 2 forskellige dage.
Så det sidste herunder skal læses først.
Nu har jeg købt bogen antikvarisk på saxo.
Den vil jeg læse igen, når jeg bliver  gammel.
(læst anden gang i februar 2014, 1. gang velsagtens i 1950'erne)
I denne udgave fra 1970 er bogen på 427 sider, småt trykt

Fynn: 'Kære hr. Gud, det er Anna'


Det nysgerrige, videbegærlige og gammelkloge barn, Anna, er hovedpersonen i denne smukke bog om religion, matematik, astronomi, musik, sex og meget mere på et plan, hvor vi alle kan følge med. Anna er livfuld og har charme, så hun fortryller sine omgivelser. Man bliver lidt klogere på tilværelsen ved at læse den.
Naturligvis er det ikke en skildring af et barn, der virkelig har eksisteret, men udtryk for forfattens tanker om disse ting.
Selv har jeg læst den 2 gange, den ene gang på engelsk; men oversættelsen er god.
Tegningerne er også helt vidunderlige.
Læs den! Du vil ikke fortryde det!