Nedsatte salmemelodier

Har hånd du lagt på Herrens plov

Se, nu stiger solen af havets skød

Gud Helligånd! o kom

Kraften fra det høje

Der er en vej, som verden ikke kender

Stille er min sjæl til Gud

Jeg ser dit kunstværk, store Gud

I al sin glans nu stråler solen

Det dufter lysegrønt af græs

Den store mester kommer

Naturen holder pinsefest

Solen stråler over vang

Kærligheds og sandheds Ånd

Der står et slot i vesterled (s.e.& o)

Ét fornødent er, det ene

Min Jesus, lad mit hjerte få

Nu sænkes overalt, Guds skabermørke

Vintræ og grene og frugt

Nu står der skum fra bølgesprøjt

Her er en håndfuld nye salmer (i liggende format) Nogle af dem!