Dybe melodier for alt- og bas-sangere

Abraham sad i Mamrelund

Alt hvad som fuglevinger fik

Alle mine kilder

Befal du dine veje

Den yndigste rose

Et kors det var det hårde, trange leje

Hyggelig rolig

Jesus! Dine dybe vunder

Kender du den livsens kilde

O hjertekære Jesus Krist

Som forårssolen morgenrød (kladde)

Tak og ære være Gud

Velkommen igen, Guds engle små

Vi synger med Maria

Vor Herres Jesu mindefest

Nogen må våge i verdens nat

Vi rækker vore hænder frem

Du kom til vor runde jord

Herre Gud, dit dyre navn og ære

Du, som har tændt millioner af stjerner

Jeg er i Herrens hænder

Dig være ære

O kristelighed

Frydeligt med jubelkor (mangler en akkord i tredjesidste takt)

Fred til bod for bittert savn

Tænk, at livet koster livet

Nu går solen sin vej

Den mørke nat forgangen er

Vi rækker vore hænder frem (c-dur)

Fyldt af glæde over livets under

Så vældigt det mødte os

Giv mig, Gud, en salmetunge

Her har jeg samlet nogle salmelodier, som jeg har transponeret, så andre end sopraner og tenorer kan synge med i kirken.
Alle melodier skal dog ikke sættes ned, især ikke hvis der kun er enkelte toner, den sangglade menighed ikke kan nå op på.

Klik på billedet, og du får en rimelig størrelse.
Nogle er endnu kun kladder.
Ret impulsivt ville jeg foretage dette
eksperiment, og det lader til, at noderne kan læses.
Ganske vist findes der nedsatte salmer i "Nye melodier til Den Danske Salmebog" (2002/2003),  og ligeledes i "175 melodier fra Den Danske Koralbog"
men disse udgør kun ca. 1/4 af samtlige melodier, siger min datter, som er organist.

                                 

 TRANSPONEREDE SALMER

 

Abraham sad i Mamrelund

a-dur

 

Alle mine kilder

a-dur

1

Alt, hvad som fuglevinger fik

d-dur

 

Befal du dine veje

g-mol

1

Den mørke nat forgangen er

c-dur,

1

Den store mester kommer

c-dur

 

Den yndigste rose

d-dur

1

Der er en vej, som erden ikke kender

d-dur

1

Der står et slot i Vesterled

d-dur,

2

Det dufter lysegrønt af græs

d-dur

 

Det hellige kors

?

 

Dig være ære

c-dur

1

Du kom til vor runde jord

g-dur

1

Du som har tændt millioner af stjerner

d-dur

1

Et kors det var det hårde, trange leje

c-dur

1

Fred til bod for bittert savn

d-dur

1

Frydeligt med jubelkor

d-dur

1

Giv mig Gud en salmetunge

 

 

Gud Helligånd! O kom

1 #

2

Har hånd du lagt på Herrens plov

d-dur,

2

Helligånd, de frommes glæde

 

 

Herre Gud dit dyre navn og ære

d-dur

1

Hyggelig, rolig

d-dur

1

I al sin glans nu stråler solen

d-dur

 

Jeg er i Herrens hænder

d-dur

 

Jeg ser dit kunstværk, Herre Gud

 

 

Jesus, dine dybe vunder

d-dur

1

Kender du den livsens kilde

f-dur

1

Kraften fra det høje

c-dur –

2

Kærligheds og sandheds ånd

d-dur

 

Kender du den livsens kilde

 

 

Naturen holder pinsefest

d-dur

 

Nogen må våge i nat

f-dur

1

Nu går solen sin vej

d-dur,

1

Nu kom der bud fra englekor

?

 

O Helligånd, o kom

2012

 

O hjertekære Jesus Krist

a-mol

1

O kristelighed

g-dur

1

Se nu stiger solen af havets skød

a-mol

 

Solen stråler over vang

d-dur

 

Som forårssolen morgenrød

f-dur (kladde)

 

Stille er min sjæl til Gud

c-dur

 

Tak og ære være Gud

c-dur

1

Tænk, at livet koster livet

c-dur

1

Velkommen igen, Guds engle små

d-dur

1

Vi rækker vore hænder frem

c-dur,

1

Vi synger med Maria

b-dur

1

Vor Herres Jesu mindefest

g-dur

 

Ét fornødent er; det ene

c-dur 

 2

 Min Jesus, lad mit hjerte få     f-dur, side 2

Nu står der skum fra bølgetop

Fyldt af glæde over livets under   C-dur ,s 1