Hvad er kollektivnoveller?

SIDSTE NYT
KOLLEKTIVNOVELLER

Vi er en gruppe på 6 skribenter, der har fundet hinanden her på nettet under 
Corona-tiden 2020. 

Vi startede så småt i marts, da nedlukningen af Danmark var en sørgelig realitet.
Men vi ville ikke henfalde til passivitet, der skulle ske noget, og så vi fandt på at skrive sammen på den samme novelle. 
Nogle er faldet fra efterhånden, nye er kommet til, og nu er vi en gruppe af passende størrelse, som har skrevet flere noveller i fællesskab. 
Det foregår på den måde: 
En af os kommer med et oplæg, og så fortsætter den næste og skriver videre på samme historie og så fremdeles. Når alle har skrevet, starter vi forfra. 
Undervejs sker der således nogle uventede og overraskende drejninger. 
Og det er netop ideen med projektet, at vi skal ha det sjovt sammen - hver for sig!

 

Novellekollektivet startede marts 2020 af Olga Schmidt (Svendborg). Hun havde prøvet at få folk i nærområdet til at være med i sådan et kollektiv-skriveri, men der var ikke rigtig tilslutning. Så derfor forsøgte Olga via facebookvenner og deres fb-venner, og så kom kollektivet igang!
Medlemmerne har valgt sig til eller fra i tidens løb, efterhånden som en ny novelle skulle påbegyndes. - Så der har været en del udskiftning efterhånden.
Nogle har kendt hinanden tidligere, og er blevet rekrutteret efter mund-til-mund-metoden.
Vi har meget forskellige forudsætninger og livserfaringer. Afsnittene i den enkelte novelle afspejler vores forskellighed.
Redaktøren sørger bare for at der ikke optræder uforståelighed i form af blandet nutid/datid og lignende. Ellers ændres ikke noget, med mindre der er direkte mangler.
Vi er alle travle personer, og vi har erfaret, at det er bedst, hvis der er ca 5-7 medlemmer aktuelt til en historie, så ser det bedste flow - uden for lange ventetider på fortsættelse. Medlemmerne skriver efter tur på redaktørens opfordring. Ellers ville der komme to bud på en fortsættelse - og det er spild af medlemmernes skriverier.
Gitte Nissen (Vanløse) har været medlem af novellekollektivet fra starten af, og overtager pr januar 2021 redaktionsopgaven fra Olga, der ønsker at fortsætte som almindeligt skrivende medlem.