Alternativ historie om Seniorakademiet

 

Erna siger selv, at hun næsten med det samme
efter sin indmeldelse blev valgt som formand.
Det var hun overrasket over, men hun påtog sig
opgaven uden betænkning.

På et medlemsmøde besluttes det
ikke at blive et oplysningsforbund
(som ville give økonomiske fordele,
men samtidig sætte Akademiet
under stramme rammer),
men fortsætte som hidtil.
Der kan derfor oprettes kurser
med kun få personer den dag i dag
.