SVENDBORG SENIORAKADEMIS HISTORIE

Senior Center Svendborg blev oprettet i 1993 som et 3-årigt forsøgsprojekt og som sådan finansieret af ministeriet med 300.000 kr. Lignende projekter blev placeret i 11 kommuner, herunder Svendborg kommune.

 

Der blev nedsat en støttegruppe i Vestergade, som kom med forskellige ideer, men det der især blev populært var

Seniorværkstederne.

Ideen om Svendborg Sseniorakademi blev fostret allerede i 1994 og blev en realitet i 1995,

Vedtægter fra 1995 mangler.

 

 

Pr. 31.12. 96 blev dette projekt afsluttet og den siddende styregruppe ledet af Henrik Ingemann blev ophævet.

 

I 1995 voksede Seniorakademiet ud af Svendborg Senior og havde til huse i lejede lokaler rundt om i Svendborg.

I efteråret 1995 sørgede den daværende projektleder for Svendborg Senior, Henrik I Ingemann, for fremskaffelsen af lokalerne på førstesalen i den katolske kirkes gamle hospitalslokaler.

Senior Center Svendborg blev oprettet i disse lokaler 1.1. 96, som et barn af den oprindelige Svendborg Senior idé.

 

Det var planen ar der i centret skulle foregå aktiviteter for seniorer. Disse aktiviteter af forskellig art skulle så varetages og styres af de de forskellige afdelinger inden for centret og under en fælles bestyrelse.

 

Senior Center Svendborg blev oprettet som en forening med vedtægter og bestyrelse. - I bestyrelsen skulle så sidde repræsentanter for foreningens underafdelinger bestående af: Svendborg Senior, Svendborg Seniorakademi, Svendborg Senior Erhverv samt Svendborg Senior-Forlag.

 

 

 

Efter de 3 år gav Svendborg kommune tilskud til huslejen.

 


Der blev samtidig investeret 100.000 kr. i computere.

 

 

 

IDEEN OM SVENDBORG SENIORAKADEMI . . . . .

Studiegruppeafdelingen fortsatte, fordi man i Svendborg valgte at satse på de stærke ældre, hvor man i de øvrige byer tradtionelt havde satset på de svage ældre. Det var grunden til, at vi stadig lever i bedste velgående.

I begyndelsen havde vi ikke et fast tilholdssted.

 

Ca. år 1996

 

 

På et medlemsmøde besluttes det ikke at blive et oplysningsforbund ( som ville økonomiske fordele, men samtidig sætte Akademiet under stramme rammer), men fortsætte som hidtil. Der kan derfor oprettes kurser med kun få personer den dag i dag.

 

I 1997 blev foreningen støttet af kommunen, og den kunne derfor flyttte til lokaler i Klostret i Havnegade 3 ved Den Katolske Kirke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 19. marts 1997

Medlemstallet i 1996 var 80, i 1997 101.

Det besluttes, at navnet på foreningen er Svendborg Seniorakademi, og har til huse i Svendborg Seniorcenter.

 

 

Kursusafgift var 50 k. pr. halvår.

Regnskabet godkendt med indtægter 52.537,75 kr.

Udgifter 53.513,20 kr.

Fremover bogføres bridgeklubben for sig selv.

Til bestyrelsen valgtes Erna Frøslev (Søndergaard), Kirsten Heltoft, Annelise Schütt, Merete Olson, Mogens Lintrup, suppleanter Olga Schmidt, Elke Kjærgard,

Revisor Birger Stærke, revisorsuppleant Ethel Scheuer.

 

 

 

Vedtægter fra 1997. Seniorakademiet er nu 2 år gammelt

 

FORNEMT NAVN”

 

Hvor kommer navnet fra?

 

Allerede I 1998 bliver navnet Senior”akademi” diskuteret.
I Ugeavisen d. 14. januar 1998 siger næstformand Kirsten Heltoft, at hun synes at navnet lyder lidt for fornemt, men at det ikke skal misforstås. Der kræves ingen forudsætninger, kun vilje til at være bruger.

 

 

 

I 1998 er der 100 brugere.

Der er grupper i edb, litteratur, lokalhistorie, filosofi, kultur, “Skriv om dit liv”, tysk, engelsk, fransk og slægtsforskning.

Programmet kommer på Ældresiden I Ugeavisen.
Det koster 100 kr. Om året, og hvert kursus koster 50 kr. At deltage I.

Medlemmerne tager sig alle opgaver, undtagen rengøring, som vi betaler os fra.
Både I Havnegade og i Ørkildsgade stod medlemmerne for istandsættelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEEN OM SVENDBORG SENIORAKADEMI . . . . .

Studiegruppeafdelingen fortsatte, fordi man i Svendborg valgte at satse på de stærke ældre, hvor man i de øvrige byer tradtionelt havde satset på de svage ældre. Det var grunden til, at vi stadig lever i bedste velgående.

I begyndelsen havde vi ikke et fast tilholdssted.

 

Ca. år 1996

 

 

På et medlemsmøde besluttes det ikke at blive et oplysningsforbund ( som ville økonomiske fordele, men samtidig sætte Akademiet under stramme rammer), men fortsætte som hidtil. Der kan derfor oprettes kurser med kun få personer den dag i dag.

 

I 1997 blev foreningen støttet af kommunen, og den kunne derfor flyttte til lokaler i Klostret i Havnegade 3 ved Den Katolske Kirke.