Familiesammenskudsjulefrokost 2014

Denne julekomsammen havde jeg stillet enorme forventninger til, og de blev alle indfriet.
Kun 2 (3) af i alt 7 oldebørn var mere end 1 år (undskyld Vigga)
De 2 ældste kunne endda lege sammen.
En sådan begivenhed kan aldrig gentages, og jeg tror jeg kan forsikre, at der ikke vil komme nye til i 2015 !
Mine billeder er ikke lige så gode som Christians, men jeg har måske fanget et par særlige situationer