Hopper:
Her rammer han en kedelig søndag lige på kornet!