Anna Ancher:
Det evindelige køkkenarbejde foreviget